Een schuldsaldoverzekering houdt in dat de verzekeraar (een deel van) het resterende saldo terugbetaalt aan de bank als je overlijdt voordat de lening is afbetaald. De verzekering kan ook voor meerdere personen tegelijk worden genomen.

Hoeveel kost dat?

Het premiebedrag van de schuldsaldoverzekering hangt af van:

Verzekerde bedrag

In de eerste plaats kan je best bepalen voor hoeveel je je wenst te verzekeren. Ga je een lening alleen afbetalen, dan zal dit allicht 100% het geleende bedrag zijn. Als je een partner hebt waarmee je een SSV afsluit, dan ligt de keuze voor het te verzekeren bedrag niet meteen voor de hand. De partners kunnen zich beiden voor een percentage naar keuze van het ontleende bedrag verzekeren. We leggen de belangrijkste verdeelsleutels uit:

Ook andere verdeelsleutels kunnen gemaakt worden, al zijn deze minder courant.

Welke verhouding hanteren jullie dan het beste? Diegene waar je je het beste bij voelt en vooral diegene die je nu én bij een mogelijk overlijden zou kunnen betalen. Laat de verzekeraar bovenstaande simulaties maken, zo zie je meteen het prijsverschil.

Risicoprofiel

De premie van je SSV zal ook afhangen van je gezondheidstoestand (én die van je partner). De verzekeraar bepaalt namelijk per persoon een “risicoprofiel”. Aan de hand van een medische vragenlijst (of medisch onderzoek) wordt zo jouw risico op overlijden ingeschat. De volgende zaken komen zeker aan bod:

Betalingstermijn

De premie voor een schuldsaldoverzekering kan je op drie manieren betalen:

  1. Eenmalige premie: Bij het afsluiten van het krediet betaal je ook onmiddellijk de volledige premie. Dit is de goedkoopste formule. Al moet je natuurlijk bovenop de aankoopsom, registratierechten,… een aantal duizenden euro’s op tafel leggen.
  2. Jaarlijkse constantie premie gedurende 2/3 looptijd: De betaling van de verzekering worden gespreid over een aantal jaar. Bijvoorbeeld een lening op 25 jaar (300 maanden), dan betaal je gedurende 16,5 jaar (200 maanden) elk jaar een premie. Deze formule is iets duurder dan de eenmalige premie.
  3. Jaarlijkse oplopende premie gedurende hele looptijd: de premies kunnen nog meer gespreid worden dan in de vorige opties. Vaak worden er ook extra kosten, de zogenaamde fractioneringskosten, aangerekend waardoor deze optie sowieso de duurste is van allemaal. Resterende premies na overlijden vallen wel weg.

Variabel of vast tarief

Het vast tarief wordt ook wel het gegarandeerde tarief genoemd omdat je tarief dan voor de looptijd van het contract vaststaat of gegarandeerd wordt. Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden ook een variabel of ervaringstarief aan. Dit is meestal een lager tarief en wordt enkel voor de eerste 3 jaar van het contract vastgelegd. Na deze periode kunnen de premies hierzien worden, waardoor er meer gesproken wordt over een variabel tarief. De tarieven of premies worden jaarlijks bepaald door de gemiddelde levensverwachting van mannen en vrouwen. Aangezien we met z’n allen ouder worden en dus minder snel sterven, dalen de tarieven. Het is daarom interessant om te kiezen voor het variabele tarief.

De kost van een schuldsaldoverzekering hangt dus af van allerlei factoren en zal daarom van persoon tot persoon verschillen. Denk er aan dat een SSV niet verplicht is bij het aangaan van een hypothecaire lening. Om de kost van de SSV zoveel mogelijk te drukken, heb je er baat bij om offertes op te vragen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen en deze goed te vergelijken.